Mixtechnieken

Voor het mixen van alle voorkomende mestopslagen beschikken wij over vier, in eigen beheer ontwikkelde, hydraulisch aangedreven krachtige mobiele mixauto’s. De mestmixers zijn gemonteerd aan een uitschuifbare arm met een bereik van ongeveer 20 meter. Hiermee kunnen wij in korte tijd de inhoud van alle mestopslagen mixen. Ook kunnen deze krachtige mixauto’s (met omkeerinrichting) zeer effectief worden ingezet voor het mixen van de mest in mestkelders onder ligboxstallen.

Sinds 2016 beschikken wij ook over een op afstand bedienbare mixmachine, die speciaal ontwikkeld is voor het mixen van stalputten. De afgelopen jaren merken wij dat er een toename is in aanvraag voor deze mixmachine. De putten onder stallen worden tegenwoordig dieper gebouwd waardoor het moeilijker is om deze nog goed gemixt te krijgen. Door de grote mixcapaciteit krijgt deze inventieve mixmachine putten gemixt welke de meeste reguliere mixers niet gemixt krijgen. Mede hierdoor weten boeren de weg naar ons te vinden.

Nieuw 2023

Door Heeres mix- en pomptechniek ontwikkelde speciale mixer voor mestputten.

In sommige specifieke gevallen lukt het een elektrische dompelmixer niet om de mestput gemixt te krijgen.

Heeres mix- en pomptechniek heeft hier DE oplossing voor.

De huidige elektrische dompelmixer moet tijdelijk uit de put worden gehaald. Wij gaan mixen met onze nieuwe krachtige mixer en garanderen dat de koek/korst er doorheen wordt gedraaid. Zodra de put 100% goed gemixt is kan de elektrische dompelmixer terug worden geplaatst en kan deze zelf het mixen weer overnemen.

Graag uw aandacht voor het volgende:

Spuiwater uit een chemische en een biologische luchtwasser mag u nooit mengen met dierlijke mest of in de mestkelder lozen. Als u spuiwater uit een chemische luchtwasser mengt met dierlijke mest, dan komt het gas diwaterstofsulfide vrij. Dit gas is giftig. Ook kan ijzersulfaat ontstaan. In de bodem wordt dit omgezet in zwavelzuur. Zwavelzuur verzuurt de bodem en is dus schadelijk voor het gewas.

Spuiwater en dierlijke mest

Spuiwater uit een chemische en een biologische luchtwasser mag u nooit mengen met dierlijke mest of in de mestkelder lozen. Als u spuiwater uit een chemische luchtwasser mengt met dierlijke mest, dan komt het gas diwaterstofsulfide vrij. Dit gas is giftig. Ook kan ijzersulfaat ontstaan. In de bodem wordt dit omgezet in zwavelzuur. Zwavelzuur verzuurt de bodem en is dus schadelijk voor het gewas.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondanks ernstige ongelukken (zelfs met dodelijke afloop), veroorzaakt door het mengen van spuiwater met dierlijke mest, hebben wij geconstateerd dat handelaren het nog steeds verkopen en adviseren om het in de mestopslagen te pompen alvorens het uit te rijden.

Het bijmengen van spuiwater aan dierlijke mest zorgt voor een heftige reactie, waardoor heel veel van het zeer giftige H2S-gas ontstaat.

Vanwege het enorme grote risico voor onze medewerkers wanneer u spuiwater toevoegt aan de mest, willen wij u met klem verzoeken dit bij ons te melden wanneer u het mestmixen besteld. Ook als u het al in voorgaande jaren heeft bijgemengd. Uiteraard geldt dit ook voor alle andere werkzaamheden die u door ons wilt laten uitvoeren aan uw mestopslag.

Aangezien wij nog steeds te maken hebben met de ernstige gevolgen van het illegaal toevoegen van spuiwater in een silo in Makkinga, willen wij u erop wijzen dat wanneer u het toevoegen van spuiwater niet voor aanvang van de werkzaamheden bij ons heeft gemeld, alle kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via onderstaande link.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/mest-bewerken/spuiwater-als-mest-gebruiken