Keuren

Via ons kunt u alle soorten mestopslagsystemen (mestsilo’s, mestzakken en foliebassins) en afdekkingen laten keuren. De keuringen worden gedaan volgens het kiwa certificaat BRL 2344 (geldig in heel Nederland). Indien nodig en mogelijk kunnen tijdens de keuring eventuele reparaties worden uitgevoerd.

Wanneer er meer of grotere reparaties nodig zijn dan kan het werk tijdens de keuring worden opgenomen en meestal kan dan ook direct een prijsindicatie worden gegeven wat de reparatie kost.

Wanneer moet mijn mestopslag voor het eerst gekeurd worden?

Bij mestbassins en afdekkingen loopt de eerste referentieperiode af na:

  • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
  • 10 jaar voor een metalen mestbassin en metalen afdekking;
  • 10 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
  • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin indien deze zijn aangelegd met niet kiwa-gecertificeerde folie;
  • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin;
  • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.